Totale bevolking Woensel Noord: 64.903 (01-01-2011)
Totaal aantal cliënten Woensel Noord: 1570
Percentage cliënten van de totale bevolking: 2.4%
Waarvan mensen woonachtig op Grote Beek: 5626 AB (382 mensen)

Demografische gegevens uit volwassenmonitor 2009-2010
 

Factor

Percentage

Inwoneraantal

65345

Leeftijdsopbouw

 

Ouder dan 65 jaar

20%

Laag opleidingsniveau(lager beroepsonderwijs, MAVO of lager onderwijs)

25.&%

Etniciteit

 

Autochtoon

78%

 

Allochtoon (Niet-westers)

22% (10%)

Werksituatie

 

 

Niet werkende werkzoekende

2%

 

Gerechtigden Wet werk bijstand

2%

Gezondheid

 

Ervaart eigen gezondheid als matig tot slecht

9.6%%

 

Overgewicht (BMI>25)

39.7%

 

Rokers

19.5%

 

Heeft last van een langdurige ziekte

25.4%

Sociale contacten

 

Is eenzaam (matig tot en met zeer ernstig

7.5%